تبریز:خیابان جمهوری،پایین تر از مسجد انگجی ،نرسیده به بانک مهر ایران
تلفن:۰۴۱/۳۵۲۶۶۸۷۵

۰۹۱۴۶۹۱۳۴۰۰